הוסף תגובה חדשה

The dishwasher will drain in the garbage disposal.